Projekty EU

 

Naše společnost denně přepraví několik tisíc lidí, centrem našeho zájmu je tedy zejména jejich bezpečnost a dostatečný komfort cestování. Pravidelně proto inovujeme náš vozový park, značná část naší flotily je tvořena nízkopodlažními autobusy umožňující přepravu i osob se sníženou pohyblivostí. Všechna vozidla prochází pravidelnými preventivními prohlídkami. Vzhledem k dlouhé tradici opravárenství v naší společnosti případné opravy provádíme ve vlastních dílnách popř. specifické opravy u smluvních partnerů.

 

V oboru dopravy musíme nutně vnímat dopad naší činnosti na životní prostředí. Provádíme proto pravidelná měření emisí našich autobusů a každým rokem kupujeme více než 20 autobusů splňujících pouze nejpřísnější normy EURO 5 a EURO 6. Účastníme se také vývoje a zejména testování autobusu na alternativní paliva.

 

Jsme si vědomi, že kvalita poskytovaného servisu naší společnosti je nejvíce ovlivněná prací jednotlivých zaměstnanců. Proto všichni naši zaměstnanci procházejí pravidelnými školeními ohledně bezpečnosti provozu, zákonných povinností, technických novinek i softskill schopností.

 

Stali jsme se partnery rozvoje občanské i dopravní infrastruktury v oblastech, v nichž operujeme, pomáháme při rekonstrukcích budov i silnic a zábavnou formou vzděláváme děti ohledně bezpečnosti dopravy.