Historie

Společnost ARRIVA CITY s.r.o. vznikla 1.6.2017 fúzí společností ARRIVA PRAHA s.r.o. a ARRIVA TEPLICE s.r.o. 

Společnost ARRIVA PRAHA s.r.o. měla počátky již v poválečném rozvoji dopravy, kdy došlo k organizačnímu oddělení autobusové dopravy od dopravního systému Českých drah. V rámci n.p. ČSAD KNV Praha vznikl dopravní závod ČSAD – 102 Praha Vršovice, který se zabýval veřejnou osobní a nákladní dopravou ve středočeském regionu. Vzhledem k poloze v centru hlavního města se firma postupně zaměřila na provozování linkové a zájezdové dopravy. Vedle osobní dopravy působila i ve vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravě. V roce 1991 došlo k přerodu společnosti na samostatný státní podnik. V roce 1994 pak v rámci privatizace vznikla firma ČSAD Praha Vršovice a.s. a byla odloučena provozovna nákladní dopravy v Říčanech u Prahy.

V roce 2003 společnost poprvé změnila vlastníka a byla přejmenována na Connex Praha s.r.o. V roce 2008 přešla pod francouzský koncern Veolia pod novým názvem Veolia Transport Praha s.r.o.

Fúzemi byly postupně připojeny lokální firmy Connex Příbram s.r.o. v roce 2008, Nerabus s.r.o v roce 2009, Spojbus s.r.o. v roce 2010 a CUPTOUR bus s.r.o. v roce 2014.

Společnost Deutsche Bahn v roce 2013 převzala firmu Veolia Transdev Central Europe (VTCE) zajišťující dopravu v šesti evropských zemích - Chorvatsku, Polsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a také v České republice. Tím se naše společnost Veolia Transport s.r.o. stala součástí britského koncernu Arriva plc (vlastněného společností Deutsche Bahn) a došlo k poslední změně obchodního názvu firmy na ARRIVA PRAHA s.r.o.