Přepravní podmínky

 

Přepravní podmínky naší společnosti pro autobusové linky integrované dopravy jsou dány zejména:

 

Přepravní řád je dán  také Vyhláškou č. 175/2000 Sb., která stanovuje podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné silniční osobní dopravě, včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci.

 

 

V souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, (§ 14) vznikla v letošním roce společnostem nová informační povinnost ohledně možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Informujeme Vás tedy, že v případě, kdy dojde mezi námi a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: W_EjGK7g45pJ
Web: adr.coi.cz

 

pozn.: soubory jsou ve formátu PDF k otevření potřebujete aplikaci Adobe® Reader®. Program Adobe® Reader® si můžete zdarma stáhnout zde